Servicehotline: +49 7946/9278-78|  E-Mail: shop@bort-herkert.de | Shipping   Lieferung: Versandkostenfrei ab 50,- €!
     
0
Wendemesser (TERSA, CENTROFIX), Hobelmesser
  • 144,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 810 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97811
  • 45,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 810 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97810
  • 128,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 710 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97711
  • 39,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 710 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97710
  • 115,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 640 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97641
  • 36,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 640 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97640
  • 114,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 630 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97631
  • 35,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 630 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97630
  • 111,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 610 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97611
  • 34,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 610 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97610
  • 109,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 600 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97601
  • 34,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 600 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97600
  • 97,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 530 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97531
  • 30,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 530 x 35 x 3,0 mm - 18% Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97530
  • 93,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 510 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97511
  • 28,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 510 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97510
  • 92,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 500 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97501
  • 27,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 500 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97500
  • 83,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 450 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97451
  • 25,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 450 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97450
  • 76,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 410 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97411
  • 23,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 410 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97410
  • 74,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 400 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97401
  • 22,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 400 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97400
  • 65,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 350 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97351
  • 19,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 350 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97350
  • 58,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 310 x 35 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97311
  • 17,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 310 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97310
  • 16,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 300 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97300
  • 14,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 260 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97260
  • 13,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 240 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97240
  • 12,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 230 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97230
  • 11,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 210 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97210
  • 51,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 190 x 25 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97191
  • 10,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 180 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97180
  • 10,00 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 170 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97170
  • 9,40 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 160 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97160
  • 9,10 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 150 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97150
  • 7,60 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 130 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97130
  • 31,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 120 x 25 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97121
  • 7,10 € BRÜCK HS(HSS)-Streifenhobelmesser 120 x 35 x 3,0 mm - 18 % Wolfram Verfügbar:  ArtNr: 97120
  • 26,00 € BRÜCK HW(HM)-Streifenhobelmesser 110 x 25 x 3,0 mm - Hartmetall Verfügbar:  ArtNr: 97111